Prvi svitski boj i gradišćanski Hrvati

Ovaj clanak je preuzet iz “Hrvatskih Novina“. Ako netko ne razumije dovoljno dobro tekst na hrvatskom jeziku u gradišćanskoj verziji, neka nam se obrati emailom pa ćemo poslati prijevod.
Prvi svitski boj i gradišćanski Hrvati
Hrvatski Centar i HKD Napredak planiraju u sklopu jur poznatih »Razgovorov u Centru« obilježiti 100 ljet od Prvoga svitskoga boja, jed­no­ga od najvećih globalnih oružanih sukobov. Posebnu pozornost pritom ćedu dosta­ti gradišćanski Hrvati u zapadnoj Ugarskoj kao važni sudioniki ovoga boja ki je za­počeo na teritoriju „pradomovine“ ubojstvom zadnjega zajedničkoga prijestolona­sljednika, a nastavio se austrijskom objavom boja Srbiji. Hrvatski centar želji u­go­stiti povjesničare i stručnjake na ovu temu iz svih dijelov biv­še Monarhije. Prvi ovo­jetni »Razgovor u Centru« otvorio je povjesničar i do­pisni član Hazu dr. Nikola Benčić u razgovoru s Pet­rom Tyranom. Dr. Benčić nam je svojimi spominjanji i iskustvom svidočio kako su gradišćanski Hrvati sudjelovali u Prvom svitskom boju, tr kako je ta boj uticao na nje. Kako je Petar Tyran najavio, iako povijest pišu pobjednici, Hrvatske novine će u budućoj seriji člankov o Pr­vom svitskom boju dati prili­ku da svoju povijest ispri­ča­ju i „gubitniki“ ovoga boja.
03_Nikola-Benčić+Petar Tyran_web
BEČ — Dr. Nikola Benčić, kao sugovornik zanimljive povijesti, prilikom »Razgovora u Centru« prisjetio se je svojega školovanja u Budimpešti, kade je učio ćirilicu i slušao srpske profesore, bivše političke za­tvorenike ke su po ruskom sukobu s Titom optužili da su „titoisti“. No, nije se dr. Ben­čić samo kao školar sreo s političkimi su­kobi. Kao sin gradiš­ćanskih Hrvatov, se­­ljakov iz male hrvat­ske Narde u zapadnoj Ugarskoj prisje­tio se je kako su gra­dišćanske Hrvate po tom sukobu (od 1951.-1956.) deportirali kao „nepodobne“ u istočnu Ugar­sku. Tako se mla­di Nikola Be­n­čić, zbog nemogućnos­ti proboja prema Budimpešti, s još nekolicinom kolegov i školarov zaputio prema Austriji, ka­de je počeo graditi svoj akademski i privatni život.
02_Nikola-Benčić+Stipo-Djukic_web
1914. ljeta u kom je zapo­čeo svitski boj, gradišćanskim Hrvatom se je kroz školovanje na­stojao usaditi jaki ugarski pat­ri­otizam, pa su I. Svitski boj do­čekali kao priliku da se oslobodu austrijskoga jarma. Na­žalost, nisu jedini bili u zabludi da će boj durati kratko, milijuni životov su izgubljeni di­ljem europske bojišnice zbog te ideje. Euforija i patriotizam, po istraživanji dr. Nikole Ben­čića, spl­asnuli su po prvi stradali, ubijeni Gradišćanci. Ta­ko su u Koljnofu nestajale po cijele obitelji, pa tako na spomen ploča moremo najti velik broj istih prezimen, ča znači da su gradišćanski Hrvati ginuli u ve­likom broju. Ipak, točan broj stradalih gradišćanskih Hrva­tov nikad nije utvrdjen, iako Ugarska jur duže vrime najav­ljuje obznaniti točan broj stra­dalih na svojem teritoriju, no dr. Benčić smatra da ćemo to čekati još par ljet.
01_Nikola-Benčić_web
Jur sada se je pojavilo veliko zanimanje za ovu tematiku, pa će Hrvatski centar ugostiti vrijeda čim već narodov sudio­nikov Prvoga svitskoga boja, od Ugrov, Srbov, Vojvodjanov, Slovakov i Hrvatov, ki bi nam mogli dati svaki svoju sliku o­v­oga presudnoga dijela povijesti i tako morebit dati okvir za raz­umivanje uzrokov i posljedic boja ki je započeo i obilježio prošlo stoljeće. (Jelena Duvnjak)

Najnovije

Kontinuitet i predanost: Ljetni projekt u Beču sjaji već više od dvadeset godina

Svake godine pod vedrim nebom Beča jedan poseban događaj...

Završen Napretkov Ljetni program njemačkog jezika u Beču

Svečanom dodjelom diploma za 40 polaznika iz Hrvatske, Bosne...

Muzej povijesti umjetnosti u Beču

Istinska riznica umjetnosti i povijesti - Muzej povijesti...

Posjet obitelji Kegelević

Upoznali smo čaroban dio Beča - Stephansplatz! Naš posjet...

Newsletter

Ne propustite

Kontinuitet i predanost: Ljetni projekt u Beču sjaji već više od dvadeset godina

Svake godine pod vedrim nebom Beča jedan poseban događaj...

Završen Napretkov Ljetni program njemačkog jezika u Beču

Svečanom dodjelom diploma za 40 polaznika iz Hrvatske, Bosne...

Muzej povijesti umjetnosti u Beču

Istinska riznica umjetnosti i povijesti - Muzej povijesti...

Posjet obitelji Kegelević

Upoznali smo čaroban dio Beča - Stephansplatz! Naš posjet...

Koncert – Wien International Soloists Ensemble

"Naše putovanje u Beč bilo je obogaćeno prekrasnim glazbenim...

Kontinuitet i predanost: Ljetni projekt u Beču sjaji već više od dvadeset godina

Svake godine pod vedrim nebom Beča jedan poseban događaj okuplja mlade entuzijaste iz cijele regije – Ljetni program njemačkog jezika. Ovaj čarobni projekt, koji...

Završen Napretkov Ljetni program njemačkog jezika u Beču

Svečanom dodjelom diploma za 40 polaznika iz Hrvatske, Bosne iHercegovine i Crne Gore završen je ovogodišnji  Napretkov ljetni programnjemačkog jezika. Dvotjedna priča koja će...

Muzej povijesti umjetnosti u Beču

Istinska riznica umjetnosti i povijesti - Muzej povijesti umjetnosti u Beču! Muzej povijesti umjetnosti u Beču ne samo da je domaćin nevjerojatno bogate...